Ing. Stanislav Hatiar, autorizovaný stavebný inžinier